• سامانه عوارض خودرو شرکت مهیا افزار

  • پرداخت آنلاین

  • کاربری آسان

با پرداخت به موقع عوارض خودرو در توسعه حمل و نقل عمومی شهرمان سهیم باشیم

نقش شهروندان

تاثیر پرداخت عوارض در بهبود فضای شهری

مديريت يکپارچه شهري با حمايت قانونگذاران و مشارکت شهروندان فهيم مي‌تواند در پيشبرد مسائل شهر بسيار مثمر ثمر باشد. اگر مي‌بينيم بسياري از شهرهاي دنيا در زيبايي، فضاي شهري دلنشين، امکانات مناسب و خدمات شهري مطلوب به عنوان الگو مطرح هستند، دليل آن بيش از هر چيز مشارکت شهروندان در تامين هزينه‌هاي شهر و پايدار بودن منابع درآمدي شهرداري مي باشد. شهروندان ساکن در چنين مناطقي، شهر را از آن خود دانسته و براي بهبود عملکرد و نقش آن در نظام شهري جهاني همکاري لازم را دارند

توسعه حمل و نقل عمومی
خدمات شهری مطلوب
فضای شهری دلنشين
تامين هزينه‌های شهر
پايداری منابع درآمدی شهرداری
لازم به ذکر است که در خصوص تبعات و پيامدهای ناشی از عدم پرداخت به موقع عوارض شهردای طبق بند "و" ماده‌ی 46 قانون ماليات بر ارزش افزوده در خصوص عدم پرداخت به موقع عوارض ، موجب تعلق جريمه ای معادل 2 درصد به ازای هر ماه تاخير خواهد بود که اين جريمه قابل بخشش نيست

وبلاگ ما

امکانات سامانه
  • تعریف انواع خودرو و نرخ عوارض آن ها در هر سال طبق لیست وزارت کشور و اداره گمرک
  • امکان پیکربندی درصد جریمه برای هر خودرو در هر سال. …
جرائم عدم پرداخت عوارض خودرو

نظر به بند (الف) ماده 42 قانون مالیات برارزش افزوده در صورتی که عوارض خودرو در سال مورد نظر پرداخت نشود . …

عوارض سالیانه خودرو و نحوه محاسبه و پرداخت آن

کلیه خودروها به دلیل تردد و عبور و مرور در سطح شهرها به صورت سالیانه …

آموزش استفاده از سامانه

کاربران گرامی دفاتر پیشخوان می توانند با دانلود این فایل با نحوه کار با سامانه آشنا گردند

در تماس باشید

Your message has been sent. Thank you!