درباره ما

سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بجنورد

سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بجنورد یکی از سازمان های تابعه شهرداری بجنورد می باشد که وظیفه ساماندهی به حمل و نقل درون شهری بار و مسافر را عهده دار می باشد و همچنین ساماندهی سرویس مدارس یکی از وظایف این سازمان است بحث نظارت بر رانندگان صدور مجوز و بازرسی از نحوه سرویس دهی به شهروندان از مهمترین وظایف این سازمان می باشد

مدیران سازمان

حمید رضا شافعی

سرپرست سازمان

دانیال شهسواری

مدیر امور مالی

حسن جهانی

رئیس اداره حمل و نقل بار

مسئولیت ها :نظارت و صدور مجوز شرکت های حمل بار و رسیدگی به شکایات مردمی

منصور علی آبادی

رئیس اداره حمل و نقل مسافر

مسئولیت ها :نظارت و صدور مجوز تاکسی های عمومی ، تلفنی ، سرویس مدارس و شرکت های حمل و نقل مسافر درون شهری